Snižujte s námi množství plastů

Snižujte s námi množství plastů

Jak počítáme snížení množství plastů na hlavní stránce?

Každé zařízení ve čtyřčlenné rodině šetří v průměru 2 lahve o objemu 1,5 l a 1 lahev o objemu 1 l.

– 1 láhev o objemu 1,5 l váží v průměru 28 g
– 1 láhev o objemu 1 l váží v průměru 18 g

– Se zohledněním výše uvedených údajů ušetří jedno zařízení spotřebu 2,852 kg plastu / měsíc.
– Denní úspora plastu 0,092 kgNáš výpočet vychází z průměrné spotřeby plastu a počtu prodaných zařízení.

Omezení používání plastů je v současnosti jednou z největších výzev pro naši planetu a zdraví.
Plastové lahve představují jedno z největších ohrožení životního prostředí, proto je nutné začít jednat a nahradit je ekologičtějšími řešeními. Jedním z nich jsou domácí zařízení pro filtraci a hydrogenaci vody.


10 důvodů proč omezovat spotřebu plastových lahví

Ochrana mořského prostředí: Plastové lahve jsou častým zdrojem znečištění životního prostředí.

Menší znečištění: Plastové lahve jsou častým zdrojem znečištění životního prostředí.

Šetření přírodních zdrojů: Výroba plastu vyžaduje velké množství ropy a zemního plynu. Ochrana zdraví: Některé umělé hmoty obsahují chemikálie, které mohou být škodlivé pro zdraví, pokud jsou konzumovány.

Úspora peněz: Místo kupování plastových lahví je možné opakovaně používat lahve čistícího systému.

Zlepšení infrastruktury: Omezení množství plastů pomáhá k rozvoji recyklačních systémů.

Menší znečištění ovzduší: Výroba plastu je jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů.

Posílení ekologického hnutí: Aktivity ve prospěch omezení plastů pomáhají k rozšíření ekologického myšlení.

Víc prostoru: Skladování plastu může zabírat hodně místa a obtěžovat.

Zlepšení kvality vody: Snížení množství plastů ve vodě předchází znečištění a zlepšuje kvalitu vody